Installationer


Hur går det till att skaffa sig en värmepump?

En värmepumpsinstallation börjar med att jag gör ett hembesök där vi bland annat diskuterar lämplig lösning och placering av av värmepumpen. När jag kommer är det bra om du har aktuella uppgifter om husets energiförbrukning och uppvärmd bostadsyta tillgängliga.

Efter besiktning av huset får du en offert som omfattar alla delar av installationen.

När du bestämt dig för att anlita mig, sköter jag alla kontakter med övriga entreprenörer såsom grävare, brunnsborrare och skrotare. Du som beställare har bara en motpart i affären. Jag kan även vara behjälplig med blanketter. Själva installationen tar ett par dagar. 

I värmepumpsköpet ingår driftsättning och ett återbesök under första värmesäsongen för att säkerställa drift och funktion.

Elinstallationer

Vi hjälper dig med alla typer av elarbeten i samband med en värmepumpsinstallation men även andra typer av installationer. I samband med ny-, om- eller tillbyggnationer. Alternativt hjälp med enklare enstaka elarbeten. Kontakta oss gärna för mer information.

Installationer


Hur går det till att skaffa sig en värmepump?

En värmepumpsinstallation börjar med att jag gör ett hembesök där vi bland annat diskuterar lämplig lösning och placering av av värmepumpen. När jag kommer är det bra om du har aktuella uppgifter om husets energiförbrukning och uppvärmd bostadsyta tillgängliga.

Efter besiktning av huset får du en offert som omfattar alla delar av installationen.

När du bestämt dig för att anlita mig, sköter jag alla kontakter med övriga entreprenörer såsom grävare, brunnsborrare och skrotare. Du som beställare har bara en motpart i affären. Jag kan även vara behjälplig med blanketter. Själva installationen tar ett par dagar. 

I värmepumpsköpet ingår driftsättning och ett återbesök under första värmesäsongen för att säkerställa drift och funktion.

Elinstallationer

Vi hjälper dig med alla typer av elarbeten i samband med en värmepumpsinstallation men även andra typer av installationer. I samband med ny-, om- eller tillbyggnationer. Alternativt hjälp med enklare enstaka elarbeten. Kontakta oss gärna för mer information.

Installationer


Hur går det till att skaffa sig en värmepump?

En värmepumpsinstallation börjar med att jag gör ett hembesök där vi bland annat diskuterar lämplig lösning och placering av av värmepumpen. När jag kommer är det bra om du har aktuella uppgifter om husets energiförbrukning och uppvärmd bostadsyta tillgängliga.

Efter besiktning av huset får du en offert som omfattar alla delar av installationen.

När du bestämt dig för att anlita mig, sköter jag alla kontakter med övriga entreprenörer såsom grävare, brunnsborrare och skrotare. Du som beställare har bara en motpart i affären. Jag kan även vara behjälplig med blanketter. Själva installationen tar ett par dagar. 

I värmepumpsköpet ingår driftsättning och ett återbesök under första värmesäsongen för att säkerställa drift och funktion.

Elinstallationer

Vi hjälper dig med alla typer av elarbeten i samband med en värmepumpsinstallation men även andra typer av installationer. I samband med ny-, om- eller tillbyggnationer. Alternativt hjälp med enklare enstaka elarbeten. Kontakta oss gärna för mer information.